Voorwaarden

Voor alle offertes en leveringen gelden de volgende voorwaarden

  • Prijzen en maten onder voorbehoud van groei- en weersomstandigheden.
  • Voor alle vermelde prijzen geld : af kwekerij , in euro’s ,exclusief labels , vepakkingskosten en BTW.
  • Alle informatie is onder voorbehoud van typefouten , vergissingen en/of tussentijdse wijzingen.
  • Bij levering op cc karren dien ter gelijktijdig leeggoed gelost te worden.
  • Bij betaling binnen 10 dagen mag geen betalingskorting worden ingehouden.
  • reclamaties binnen 3 dagen na verlading  ( schriftelijk )
  • Levering zolang de voorraad strekt, alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
  • Alle geleverde goederen blijven eigendom van K. v.d. Linden Buxusplant totdat deze zijn betaald.
  • Onze aansprakelijkheid van eventueel geleden schade is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag. Voor de vervolgschade nemen wij geen enkele verantwoordelijkheid.
  • Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt door ons 1% rente per maand in rekening gebracht.Verder worden alle kosten die gemaakt worden om een rekening te incasseren doorberekend.