Tips

Welkom bij karel van der linden buxusplant bv
 
Buxus kweken doe ik met liefde en plezier voor de professionele markt,
dit neemt niet weg dat ik de kennis en passie graag wil delen met alle buxusliefhebbers.
Op deze pagina heb ik zoveel mogelijk informatie verzameld waar u wellicht uw kennis
mee kunt verrijken en/of antwoord op uw vragen geeft.
Mijn vader zegt altijd “  je moet je buxus net zo goed verzorgen als je vrouw/(man) “’
 
met vriendelijke groeten
Karel van der linden buxusplant

Buxus Ziekten

Buxusbladvlo

Een 3 a 4 mm klein beestje (geelachtig, groen van kleur) dat vanaf eind april op de puntjes van de bladeren aanwezig is. Door te zuigen aan de bladpunten veroorzaken ze lepelvormige omkrullingen. Hierdoor ontstaan ernstige groeiremmingen en de plant ziet er minder fraai uit. Vroegtijdige bespuiting beperkt de aantasting.

Ook vroegtijdigde aangetaste scheuten afknippen en afvoeren via de GFT-container.

-De bestrijding van de buxusbladvlo kan in de zomer onder meer plaatsvinden met "Decis"

Decis vloeibaar is werkzaam tegen een reeks van insecten. Het middel werkt als contact- en maaggif. Het werkt niet systemisch, heeft geen dampwerking en dringt niet snel in het blad door. Wel penetreert het in de waslaag. De nawerking op plantmateriaal is lang. Het middel is zacht voor het gewas.

Samenstelling Deltamethrin 7,5 g/l

Spintmijt

De mijt (bruin/rood van kleur) tast vaak oude blaadjes aan. De bladeren krijgen bleke streepvormige puntjes en ook het blad kan citroenkleurig zijn. Soms kunnen er bij ernstige aantastingen witte scheurtjes ontstaan. Spintmijten zijn met het blote oog bijna niet waar te nemen. Met een goede loep of vergrootglas zijn de mijten wel te zien. Spintmijten leggen in de herfst hun wintereieren. Regelmatig bespuiten met een spintdodend middel op basis van acaricide.

-Voor spintmijt kunt u "masai" gebruiken.

Masaï is bestemd voor de bestrijding van alle stadia van de spintmijt.

SamenstellingTebufenpyrad 25%

Info:http:// www.bayergarden.nl

Buxus-topgalmijt

De mijten leven overwegend in ziekte planten. De mijten veroorzaken gezwellen en verkleuringen waardoor de planten er vuil uit zien. Eind maart bespuiten met een produkt op basis van Amitraz. Ook kunnen de afgeknipte takken worden afgeknipt en afgevoerd worden via de GTF-container.

Kommaschildluis

 

De kommaschildluis kan een grote schade aan uw tuinplanten veroorzaken. U herkent ze aan hun kommavormig schildjes van ongeveer 2 millimeter lang. Meestal is het van een afstand al te zien of er een flinke aantasting is doordat er bij uw buxus een onverklaarbare kale plek in komt. Meestal wordt in eerste instantie gedacht dat de urine van een hond of kat de schuldige is. Maar na nader bestuderen zijn vaak de kommavormige schildjes waar te nemen op het hout of aan de onderkant van de bladeren.

Onder die schildjes zitten de eieren van de schildluis die in de meimaand te voorschijn komen met een wit streepje was. De nieuwe luizen zuigen zich vast en verliezen hun pootjes waarna ze in de zomer een nieuw schildje ontwikkelen en daar hun eigen eitjes in leggen. De 'moederluis' sterft af. Luizen scheiden een kleverige honingstof af die de bladeren bevuilen. Daarop kan weer een schimmel groeien die een zwarte kleur heeft. Zwarte bladeren verraad vaak een zware luisaantasting. Andere planten die aangetast kunnen zijn b.v. Hulst, taxus, camelia e.d.

Bestrijding: In december en uiterlijk tot half januari bespuiten met 'vbc' (vruchtboomcarbolineum). Hiermee voorkomt u het uitkomen van de eitjes. Tevens word groene alg-aanslag bestreden. Daarnaast moet u in mei goed in de gaten houden wanneer de overgebleven eitjes uitkomen en die bestrijden met bv. 'admire' Samenstelling Imidacloprid 70 % Info: http://www.bayergarden.nl

-Wilt u de eieren van de komma schildluis in de winter bestrijden voer dan een bespuiting uit met "Asepta vbc pura" deze vernietigd de wintereieren.

Algemeen ASEPTA VBC PURA is een insecticide voor fruitteelt- en de boomkwekerijgewassen. ASEPTA VBC PURA is tevens toegelaten als bestrijdingsmiddel ter bestrijding van plantaardige begroeiing op bladeren, takken en stammen in de fruitteelt en in de boomkwekerij. ASEPTA VBC PURA kan in de fruitteelt worden toegepast in de winter tot en met het schuivende knopstadium, bij vorstvrij, sneldrogend weer. Krachtig spuiten tot het afdruipstadium op een zodanig tijdstip van de dag dat de gewassen voor de avond droog zijn. Uit onderzoek is gebleken dat de populatie roofmijten geen nadelige invloed ondervindt van bespuitingen met ASEPTA VBC PURA. Door het krimpend aantal middelen dat in de boom- en fruitteelt nog beschikbaar is, neemt de noodzaak toe om vòòr het groeiseizoen de insecten-, en mijtendruk te minimaliseren. Hiervoor is een bespuiting met ASEPTA VBC PURA, met zijn brede toelating, in de winter een uitgelezen mogelijkheid. Boomkwekerijgewassen (coniferen en bladverliezende heesters) Ter bestrijding van eieren en andere overwinterende stadia van o.a. blad-, dop-, wol-, schild- en sparrenluizen, galmijten, bladvlooien, kleine wintervlinder, bonte bessenvlinder, jeneverbesmot, en tegen groene aanslag. Dosering: 6%(= 6 liter ASEPTA VBC PURA op 94 liter water). Let op: Niet spuiten op vaste planten en kruidachtige gewassen. Vroegwerkende gewassen zoals Buxus, Ilex, Picea en Taxus dienen in december / begin januari gespoten te worden. Laatwerkende gewassen kunnen tot maart / half april gespoten worden, zolang deze volledig in rust zijn. Info: http://www.acepta.nl

 

Tak en bladsterfte

De schimmel (Volutella buxi of pseudonectria rousseltana) veroorzaakt opvallende plekken van bruinverkleurende, verschrompelende blaadjes; en andere plekken van wegkwijnende, geelverkleurende afstervende blaadjes. Vervolgens verdroogt het blad en kan gaan afvallen. Wanneer men dan meer in detail kijkt, komt het naar voor dat alle afstervende, of reeds afgestorven, blaadjes op één en dezelfde zijtak zitten. Op de reeds geïnfecteerde twijgjes zitten de blaadjes dichter tegen het twijgje aan, dan bij een gezond takje. Er is een ‘insnoerings’plaats te vinden waarboven het takgedeelte verkleurt en afsterft. Soms kunnen er op de grotere takken ook een soort kankers ontstaan. De schors van geïnfecteerde takjes is dood en kan gemakkelijk worden losgemaakt van het onderliggende hout. Dit onderliggende hout is grijs tot zwart verkleurd. Aan de onderzijde van blaadjes op de geïnfecteerde takjes, kan men bleekroze puistjes terugvinden als er voldoende vochtigheid is over een langere periode. Op dode blaadjes kan men zeer kleine groene of rode bolvormige uitgroeiingen vinden (moeilijk met het blote oog). Deze laatste zijn de vruchtlichamen van de schimmel. De gevormde schimmelsporen overwinteren in de blaadjes, al dan niet afgevallen. In de lente infecteren ze de buxusplant via allerlei wondjes bijvoorbeeld na vormsnoei. Daarom is het van het allergrootste belang om bij infectie àlle afgevallen blaadjes netjes op te ruimen, én mee te geven met GTF-container. Nooit deze blaadjes op de composthoop werpen, daar de sporen tot 3 jaar levensvatbaar zijn ! Bij infectie de aangetaste twijgen terugsnoeien tot in het gezonde hout. Na elke knipbeurt uw snoeimateriaal ONTSMETTEN, om geen overdracht te hebben. Preventief is het ook van belang om uw snoeimateriaal sowieso steeds te ontsmetten als u naar een andere buxuspartij overgaat bij het snoeien. Deze ziekte kan eigenlijk veel schade berokkenen bij vormgesnoeide buxusplanten omdat de taksterfte lege plekken creëert in de snoeivorm. Om te weten of je met deze ziekte te maken hebt, bestaat er een eenvoudige test. Een aangetaste tak afknippen, een beetje vochtig maken, en in een afgesloten plastiek zakje steken gedurende 2 tot 3 dagen. Deze gesloten plastiek zak op kamertemperatuur bewaren. Na een 3-tal dagen moeten er bij infectie van Volutella dan roze puntjes verschijnen op de onderzijde van de bladeren.

Bestrijding: 4 x per jaar spuiten met Eminent (in Nederland niet toegestaan).

Cylindrocladium

De vochtige zomers van de afgelopen twee jaar hebben op heel wat plaatsen gezorgd voor zware schimmelaantastingen in Buxus in heel West-Europa.

Er komen twee verschillende schimmels voor namelijk Cylindrocladium buxicola en Volutella buxi.

Beide schimmels veroorzaken blad –en taksterfte. De aantasting begint meestal met Cylindrocladium en kan gevolgd worden door een secundaire aantasting van Volutella. Beide schimmels dienen dan ook bestreden te worden.

• Beschrijving Cylindrocladium

De aantasting begint met zwarte vlekken op het blad. Na enkele dagen vallen de aangetaste bladeren massaal af en er ontstaan zwarte strepen op de jonge twijgen

• Beschrijving Volutella

De aantasting begint met bruinverkleuring van de bladeren die daarna verdorren en tijdelijk

aan de plant blijven hangen. Onderaan de bladeren ontstaan er bleekroze schimmelsporen.

Deze ziektes zijn bij een correcte behandeling goed onder controle te houden. Wanneer er bij

aantasting echter geen behandeling wordt uitgevoerd, kan de schade enorm zijn. Dit schadebeeld

begint meestal met enkele kleine plekken om dan het tweede jaar uit te groeien tot grote aangetaste

vlakken .In 2007 werd er al vanaf mei schade geconstateerd, waarschijnlijk te wijten aan de zeer

warme aprilmaand. De grootste schade gebeurt in de zomer en herfst, vooral bij vochtige

omstandigheden. Extra waakzaamheid is dan zeker geboden. De eerste schade in 2008 werd

vastgesteld eind mei/begin juni tijdens een week met veel regen.

Bestrijding:

• boomkwekerij/tuinaanleg: Er zijn meerdere behandelingen nodig om de ziekte onder controle

te houden. Een goede afwisseling van de gebruikte fungiciden is nodig om resistentie te

voorkomen. Alle informatie verkrijgbaar via het Waarschuwingssysteem voor de Sierteelt

• particulier: Door het beperkt aantal goedgekeurde middelen is bestrijding niet zo evident.

Meer informatie via gespecialiseerde tuincentra of vakhandel

Preventie:

Door een aantal gepaste maatregelen kan de ziektedruk fel verminderd worden.

• Een goede hygiëne is aanbevolen maar is geen garantie om de ziektes tegen te houden.

Vermijd contact tussen besmette planten en gezonde planten.

• In tuinen met automatische beregening is het beter om, in droogteperiodes, 1 keer per week

veel water te geven dan alle dagen te sproeien. Op deze manier kunnen de planten beter

opdrogen en zal de schimmel minder kans maken. Ook het gebruik van druppelbevloeiing is

aan te bevelen.

• Ook oordeelkundige bemesting kan heel wat leed voorkomen. Planten die op een rustige

manier groeien, blijken minder gevoelig voor aantasting. Het gebruik van gecoate meststoffen

heeft dan ook de voorkeur. Overbemesting moet zeker vermeden worden.

• Ook de manier waarop we Buxus gebruiken, heeft een grote invloed op het voorkomen van

deze ziektes. Dichte massieven, geschoren vormen en wolken zijn veel gevoeliger voor

aantasting dan natuurlijk gegroeide struiken. In zulke tuinen is wat extra zorg dan ook zeker

aangewezen.

• Afwisseling in het sortiment kan ook heel wat problemen voorkomen. Vermijden van gevoelige

soorten is zeker te overwegen. Sommige soorten Buxus blijken niet of weinig gevoelig te zijn.

Conclusie:

Het is een feit dat we meer een meer geconfronteerd worden met lange, vochtige periodes in de

groeimaanden, mogelijk een gevolg van de opwarming van ons klimaat. Deze omstandigheden

bevorderen vooral schimmelaantastingen bij planten. Ook Buxus wordt hierdoor getroffen. Door het

vooroordeel dat er met Buxus niets kon gebeuren, werden deze schimmelziektes niet of weinig

aangepakt. Door de povere kennis van deze schimmels werden er dikwijls foutieve adviezen gegeven.

Een adequate opvolging en behandeling zijn volgens mij de enige oplossing om deze plaag onder

controle te houden.

Ook nu nog blijft Buxus één van de meest dankbare planten voor de tuin ondanks deze ziektes.

In droge zomers zal het probleem zich minder stellen. Ik wens u dan ook een mooie, droge zomer toe.

Bron: Didier Hermans, Buxuskweker

Roest

Zichtbare symptomen zijn de verdikkende bladeren. (puccinia buxi) Deze verschijnen gedurende de zomer op de blaadjes die nog datzelfde jaar werden gevormd. De verdikkingen op de bladeren zijn vlekken met purperachtig – bruine, op blaren lijkende puistjes. In deze puistjes bevinden zich de schimmelsporen. Deze verdikkingen kunnen zowel aan de bovenkant als aan de onderkant teruggevonden worden. Bij zware infectie kunnen, in de nazomer, nieuwe jonge en sappige scheutjes eventueel gaan afsterven aan de top.

bestrijding :Bayfidan special

Specifiek meeldauw- en roestmiddel. · Systemische werking. · Zowel voorkomend als genezend (preventief en curatief). · Zeer effectief voor de verbruining van coniferen. · Kwaliteitsformulering met een sterk uitvloeiend vermogen, ook op bladeren met een waslaag. De behandeling tijdig starten (mei), bij het begin van de eerste infectie.De planten goed bevochtigen, maar afdruipen van de spuitvloeistof voorkomen.

Buxusbladmineerder

Op enkel individuele bladeren van het vorige jaar kunnen aan de boven- en onderzijde van het blad blaasvormige gallen te zien zijn. (Monarthropalpus buxi) Deze aangetaste bladeren verkleuren geel tot oranje. Aan de onderzijde van deze bladeren zijn vervellingen van de mugjes te zien. De larven en de poppen die in deze gallen zitten zijn niet bereikbaar om chemisch af te doden. Men moet dus proberen te behandelen op het ogenblik dat de mugjes in het late voorjaar (eind april - maand MEI) uit de gallen komen. Dit is het enige moment om een efficiënte bestrijding uit te voeren daar deze galmug maar één generatie per jaar voortbrengt. De larven uit de versgelegde eitjes zullen zich tot het volgende jaar IN het blad verschuilen en er schade aanrichten. Ze overwinteren als larve. De verpopping vindt plaats begin april van het daaropvolgende jaar. Deze plaag komt eerder sporadisch voor ! Planten die op een beschutte plaats staan worden wel eens het vlugst aangetast.

bestrijding :Talstar 2.5

Middel spuiten op het ogenblik dat de mugjes ontluiken uit de gallen : eind april en de maand mei. De rest van het jaar is er geen efficiënte chemische bestrijding.

Buxus met gele bladranden

Wanneer de buxus gele bladranden gaat vertonen is het de hoogste tijd om flink bij te mesten. De gele bladranden zijn te wijten aan gebrek aan meststoffen en kalk. In november een flinke kalkgift toedienen en in het voorjaar flink bemesten met kippenmestkorrels en/of koemestkorrels. Ook in de handel verkrijgbare speciale buxusmeststoffen zijn hiervoor goed bruikbaar. Om snel de groene kleur weer te krijgen bemesten met bitterzout (ook te gebruiken als bladbemester) of kieresiet.

Buxus met gele bladranden en een bruingroene kleur

Buxus houdt van een vochtige bodem, maar als ze te lang met hun wortels in het water staan krijgen ze ook gele bladranden en een bruingroene kleur. De afwatering verbeteren door drainage aan te brengen helpt. Ook de buxus herplanten in nieuwe bemeste tuinaarde eventueel vermengen met compost en of dierlijke mest zal de plant een nieuwe impuls geven. wanneer er men geen maatregelen neemt zal de buxus afsterven.

Bloei in buxus

Dit kan diverse oorzaken hebben zoals, te droog of te nat ,verplanten e.d.

nu kan het natuurlijk altijd wel een keer gebeuren dat er een natte of een droge periode is en zou dat betekenen dat de buxus jaarlijks zou gaan bloeien, Ware het niet dat wanneer er regelmatig in de buxus wordt gesnoeid er weinig of geen zaadproductie is.

wanneer er zaad in de buxus komt , probeer dan te achterhalen wat de oorzaak zou kunnen zijn. Is uw buxus in het voorjaar tijdens het groeien droog geweest, en er word niet tijdig gesnoeid, dan is de kans dat er bloem in de buxus komt erg groot. Zit er eenmaal bloem in de buxus dan is het belangrijk dat er gesnoeid word. Door er flink wat bloem uit te snoeien , is de kans groot dat de buxus weer gaat groeien. Buxus maakt zijn bloem normaal gesproken op zijn eerste gewas (vanaf april / juni) en is pas goed zichtbaar in de nazomer en winter. uit een buxus die veel bloemen heeft komen in mei grote hoeveelheden geel stuifmeel te voorschijn wanneer u ze aanraakt. Voorkomen dat de buxus gaat bloeien kun je door ze niet te droog / nat te houden. en tijdig te snoeien.

Deze inhoud is afkomstig van en geplaatst met instemming van buxushof.nl, waarvoor dank.